אחריות

 

 • FIBAR GROUP S.A הנמצאת במשרדיה הממוקמים ב Poznan, ul. Lotnicza 1, 60-421 הרשומים בפנקס היזמים של בית המשפט הארצי באמצעות בית המשפט המחוזי ב Poznań-Nowe Miasto and Wilda in Poznań, VIII החטיבה המסחרית של בית המשפט הלאומי רשומה תחת מספר (KRS) 553265, NIP 7811858097, REGON: 301595664, הון מניות 1,182,100 שולם במלואו. פרטים נוספים ליצירת קשר זמינים בכתובת: www.fibaro.com (להלן: "היצרן") מתחייבים שהמכשיר הנמכר (להלן: "המכשיר") הינו ללא פגמים בחומרים או בייצור.
 • היצרן אחראי לתקלה במכשיר הנובעת כתוצאה מפגמים במכשיר, הגורמים לפעולה בלתי תקינה שלא בהתאם למפרט המוצר. האחריות הינה ל 12 חודשים מיום רכישת המוצר ע"י הלקוח. היצרן מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף במידה שיידרש (לפי שיקול דעתו הבלעדית של היצרן), את הרכיבים הפגומים עם רכיבים חדשים או מחודשים. היצרן שומר לעצמו את הזכות להחליף את ההתקן כולו בהתקן חדש או מחודש. היצרן לא יחזיר כספים ששולמו עבור המכשיר.
 • בנסיבות מיוחדות, היצרן רשאי להחליף את המכשיר במכשיר אחר בעל מאפיינים טכניים דומים למכשיר הפגום.
 • רק המחזיק תעודת אחריות בתוקף זכאי להגיש בקשה לתיקון במסגרת האחריות
 • לפני פניה בנוגע לתקלה, היצרן ממליץ ליצור קשר טלפוני או לפנות לתמיכה המקוונת הזמינה בכתובת: https://www.fibaro.com/support/
 • על מנת להגיש תלונה, על הלקוח לפנות ליצרן באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הניתנת בכתובת:  https://www.fibaro.com/support/
 • לאחר הגשת התלונה כראוי, הלקוח יקבל פרטי קשר לטכנאי שירות אחריות מורשה. על הלקוח ליצור קשר ולהעביר את ההתקן לטכנאי. עם קבלת המכשיר, היצרן ימסור ללקוח מספר הרשאת תיקון (RMA).
 • תקלות יתקנו בתוך 30 ימים מיום מסירת ההתקן למרכז השירות תקופת האחריות תוארך בתקופת הזמן בה שהה המכשיר במרכז השירות.
 • המכשיר הפגום יסופק על ידי הלקוח עם האביזרים הסטנדרטיים במלואם בצורף הוכחת קנייה.
 • עלות הובלת המכשיר בתוך פולין תכוסה על ידי היצרן. עלויות הובלת המכשיר ממדינות אחרות יכוסו על ידי הלקוח. עבור תלונות בלתי מוצדקות,  מרכז השירות עשוי לחייב את הלקוח בעלויות הנלוות.
 • מרכז השירות לא יקבל תלונת תלונה כאשר:

 

 • נעשה שימוש לרעה במכשיר או שהשימוש נעשה בניגוד להוראות.
 • המכשיר סופק על ידי הלקוח, ללא אביזרים נלווים או ללא זיהוי.
 • נקבע כי התקלה נגרמה מסיבות אחרות מאשר פגם בחומר או בייצור של המכשיר
 • תעודת אחריות אינה בתוקף או שאין הוכחת רכישה.

 

 • האחריות לא תכסה:

 

 • נזקים מכאניים (סדקים, שברים, חתכים, שריטות, עיוותים פיזיים הנגרמים כתוצאה ממכה, נפילה או הטלה של המכשיר או של אובייקט אחר).
 • שימוש לא תקין או בניגוד להוראות ההפעלה.
 • נזקים הנובעים מגורמים חיצוניים, כגון: מבול, סערה, אש, ברקים, אסונות טבע, רעידות אדמה, מלחמה, מרי אזרחי, כוח עליון, תאונות בלתי צפויות, גניבה, נזקי מים, דליפת נוזלים, דליפת סוללות, תנאי מזג אוויר, לחות, טמפרטורה גבוהה או נמוכה, זיהום אוויר.
 • נזקים שנגרמו עקב תקלה בתוכנה, תקיפה של וירוס מחשב או אי-עדכון התוכנה כפי שהומלץ על-ידי היצרן.
 • נזקים הנובעים מ: נחשולים ברשת החשמל ו/או התקשורת, חיבור לא תקין לרשת באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות ההפעלה, או חיבור התקנים אחרים שלא הומלצו על ידי היצרן.
 • נזקים הנגרמים על ידי הפעלה או אחסון של המכשיר בתנאים קשים, כגון: לחות גבוהה, אבק, טמפרטורת סביבה נמוכה מדי (קפיאה) או גבוהה מדי.התנאים המפורטים המותרים להפעלת המכשיר מוגדרים במדריך ההפעלה.
 • נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש באביזרים שלא הומלצו על ידי היצרן
 • נזקים שנגרמו כתוצאה מהתקנה לקויה של הלקוח, לרבות שימוש בנתיכים לא נכונים.
 • נזקים שנגרמו עקב אי ביצוע פעילויות תחזוקה ושירותים כפי שמוגדרים במדריך ההפעלה.
 • נזקים הנובעים משימוש בחלפים או באביזרים מזויפים שאינם מתאימים לדגם נתון, תיקון ושינויים על ידי גורמים בלתי מורשים.
 • פגמים הנגרמים כתוצאה מהפעלת התקן או אביזרים פגומים.

 

 • ​​האחריות לא תכסה את הבלאי הטבעי של המכשיר ואת מרכיביו המפורטים במדריך ההפעלה ובתיעוד הטכני, שכן לאלמנטים אלה יש אורך חיים מוגדר.
 • אחריות המכשיר לא תמנע, תגביל או תשהה את זכויות האחריות של הלקוח.
 • היצרן לא יהיה אחראי לנזקים לרכוש שנגרם על ידי מכשיר פגום. האחראי לא יהיה אחראי לנזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או עונשיים, או בגין כל נזק, לרבות, בין היתר, אובדן רווחים, חסכונות, נתונים, אובדן הטבות, תביעות של צדדים שלישיים וכל נזק אחר שנגרם.

 מתקין, טכנאי בואו והצטרפו אלינו