יצירת תרחישי בלוק

תיאור  

יצירת סצנות עם בלוקים גרפיים היא האפשרות האמצעית בין Magic Scenes ו Lua Scenes.

כמו עם Magic Scenes, Block Scenes נבנות באופן ויזואלי, אולם שלא כמו ב Magic Scenes אין הגבלה על מספר הטריגרים להפעלת התרחיש או הפעולות שניתן לבצע לאחר הפעלת התרחיש.

כל בלוק מייצג טריגר שיגרום להפעלת תרחיש, או פעולה שהתרחיש אמור לבצע.

יצירת תרחישי בלוק   

 1. התחל באמצעות הוספה של תרחיש חדש. הקלק על לשונית "scenes" בשורת התפריט העליונה.
 1. הקלק על לחצן "Add scene"
 1. יתקבלו 3 סוגי תרחישים לבחירתך (Home center 2). בכדי להתחיל ליצור תרחישים הקלק על לחצן Add בתיבת Add scene using graphic blocks 
 1. יש לבחור טריגרים שיפעילו את התרחיש, בכדי לבחור את הטריגר הרצוי יש ללחוץ על לחצן + המופיע בתוך התיבה המושחרת, רשימת הטריגרים תופיע.

טריגרים זמינים   

מזג אוויר (תכלת) – הפעלה מותנת מצב מזג אוויר
משתנים (אפור) – הפעלה מותנת משתנים
טיימר (אדום) – הפעלה מותנת זמן
התקנים (כחול) – הפעלה מותנת מצב התקנים נבחר
GPS (ירוק) – הפעלה מותנת מיקום

 1. לדוגמא – תרחיש יופעל בעת גילוי תנועה. לאחר הקלקה על לחצן + נווט דרך האזורים והחדרים בתפריט ובחר את גלאי התנועה המבוקש באמצעות הקלקה עליו.
 1. ההתקן הנבחר יופיע ויסומן ברשימת הטריגרים למעלה.

כל שינוי בטריגר המסומן יפעיל את התרחיש. במידה ואתה ונדרש להשתמש בהתקן כתנאי, יש לבטל את הסימון של ההתקן ברשימה.

 1. בלוק גרפי המייצג את ההתקן הנבחר יתווסף, הבלוק מחולק לאזורים שונים.

צבעי הבלוק   

כחול – התקן נבחר, החץ מטה מאפשר לך לבחור התקנים נוספים מאותו הסוג אשר ישמשו כטריגרים.
צהוב – סימן המשווה את המצב הנוכחי של ההתקן עם המצב הנבחר.
ירוק – מצב ההתקן הנבחר לעומת מצב נוכחי של ההתקן.
אדום – השהיית זמן של הטריגר.

 1. בבלוק הירוק בחר את האפשרות Breached (נפרץ).
 1. על המסך מופיעים שני סימני פלוס. האחד מופיע מיד לאחר הטריגר הראשון והשני בסוף תיבת התרחיש. הקלקה על ה + הראשון תאפשר לך להוסיף אחת משתי הפקודות:
  And – בכדי להוסיף טריגר נוסף (שני התנאים חייבים להתקיים בכדי להפעיל את התרחיש).
  Or – בכדי להוסיף טריגר נוסף (אחד משני התנאים חייב להתקיים בכדי להפעיל את התרחיש).

 1. לאחר בחירת הפקודה Then יש להקליק על סימן ה + בכדי להתחיל להגדיר את בלוק הפעולה. ישנם מספר סוגים שונים של פעולות.

סוגי פעולות זמינות   

משתנים (אפור) – שינוי ערך משתנה.
תרחישים (סגול) – הפעל תרחיש אחר.
חדרים (אפור כהה) – הפעלה/כיבוי של כל ההתקנים, פתיחה/סגירה של כל התריסים, דריכה/נטרול שכל החיישנים בחדר הנבחר
התקנים (כחול) – שינוי מצב של ההתקן הנבחר
מצלמות (ורוד) – צלם תמונה ממצלמה
התקנים וירטואליים (כחול כהה) – הפעלת מכשיר ווירטואלי, עריכת תווית או הגדרת מחוון
הודעות (חום) – שליחת SMS, דואר אלקטרוני, הודעת דחיפה או הודעת דחיפה אינטראקטיבית.

 1. בדוגמא – לאחר גילוי תנועה באמצעות גלאי התנועה האורות יודלקו. לאחר הקלקה על +, נווט דרך האזורים והחדרים בתפריט ובחר את מפסקי התאורה הרצויים הקלקה עליהם.
 1. בלוק גרפי המייצג את התקן הפעולה הנבחר יתווסף, הבלוק מחולק לאזורים שונים בדיוק כמו בלוק הטריגר, למעט הבלוק הירוק המייצג את הפעולה אותה יבצע ההתקן:
 1. בבלוק הירוק בחר את הפעולה Turn On.
 1. הקלק על Save מתחת לבלוק הפעולה בכדי לשמור את התרחיש.
 1. תרחיש חדש יתווסף, ומסך אפשרויות תצורה של התרחיש יופיע, באמצעות המסך ניתן לשנות את הגדרות התרחיש.

אפשרויות תצורה   

שם – שינוי שם התרחיש

חדר – החדר אליו יוקצה התרחיש.

מספר מופעי הפעלה מרביים – מספר הפעמים המרבי בו יופעל התרחיש בו-זמנית.

הפעלת תרחיש – תרחיש עשוי לפעול באופן אוטומטי (לאחר קיום התנאי שהוגדר), באופן ידני (באמצעות הממשק) או ביטול הפעלת התרחיש.

הפעלה כאשר בקר Home Center מופעל – התרחיש יופעל בעת הפעלת בקר Home Center.

הגנה על ידי PIN – לאחר הפעלת אפשרות זו הפעלה/ביטול תרחיש מחייבת הקלדת קוד PIN
אל תאפשר לאזעקה להפסיק את התרחיש בזמן שההתרעה פועלת – מסיבות בטיחותיות רוב התרחישים מופסקים כאשר האזעקה פועלת. לא מומלץ לשנות הגדרה זו אלא אם כן זה לא תרחיש אזעקה.

שינוי סמל – לחצן זה מאפשר לשנות את סמל התרחיש המוצג בממשק.

 1. שנה את שם התרחיש והקצה אותו לחדר בכדי לזהותו. שמור את השינוי באמצעות הקלקה על לחצן השמירה בסרגל הכלים הימני.
 1. שנה את שם התרחיש והקצה אותו לחדר בכדי לזהותו. שמור את השינוי באמצעות הקלקה על לחצן השמירה בסרגל הכלים הימני.

לחצן ON/OFF מפשר לאפשר או לבטל את התרחיש.
הקלקה על לחצן Play תפעיל את התרחיש